แปลเพลง It’s You – Ali Gatie

     วันนี้เรามีเพลงเพราะ ๆ มาฝากกันอีกแล้วค่ะ กับเพลง It’s You ค่ะ ซึ่งเพลงนี้จะเป็นการบอกเล่าถึงการที่ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ชอบหญิงสาวคนหนึ่ง และอยากจะอ้อนวอนของความรักจากเธอ และต้องเป็นแค่ความรักจากเธอคนนี้คนเดียวเท่านั้นค่ะ ว่าแล้ว เราไป แปลเพลง It’s You – Ali Gatie กันค่ะ เนื้อเพลงจะเป็นอย่างไรนั้น ไปดูกันเลย

แปลเพลง It’s You – Ali Gatie

เพลง : It’s You

นักร้อง : Ali Gatie

แปลเพลง :

It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
If I’m ever gonna fall in love I know it’s gonna be you
ถ้าฉันจะต้องตกหลุมรักใครสักคน ฉันรู้ว่า จะต้องเป็นคุณ
It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
Met a lot of people but nobody feels like you
ฉันได้พบเจอผู้คนมามากมาย แต่ไม่มีใครที่จะรู้สึกได้แบบคุณ

So please don’t break my heart
เช่นนั้นแล้ว ได้โปรด อย่าทำร้ายหัวใจของฉันเลยนะ
Don’t tear me apart
อย่าทำให้ฉัเจ็บปวดเลย
I know how it starts, trust me I’ve been broken before
ฉันรู้ในจุดเริ่มต้นนั้น เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อน
Don’t break me again
อย่าได้ทำร้ายฉันอีกครั้งเลยนะ
I am delicate
ฉันมันคนอ่อนไหว
Please don’t break my heart
ได้โปรด อย่าทำร้ายหัวใจของฉันเลยนะ
Trust me I’ve been broken before
เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อน

I’ve been broken, yeah, I know how it feels
ฉันถูกทำร้ายมา ดังนั้น ฉันรู้ดีว่า มันคือความรู้สึกอย่างไร
To be open and then find out your love isn’t real
หัวใจที่เปิดรับ และรู้ว่า ความรักของคุณนั้นไม่จริงแท้
I’m still hurting, yeah, I’m hurting inside
ฉันนั้นยังคงเจ็บปวด ฉันความเจ็บปวดที่มาจากข้างใน
I’m so scared to fall in love, but if it’s you, then I’ll try
ฉันรู้สึกกลัวเหลือเกินที่จะรัก แต่หากเป็นคุณแล้ว ฉันจะลองดู

It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
If I’m ever gonna fall in love I know it’s gonna be you
ถ้าฉันจะต้องตกหลุมรักใครสักคน ฉันรู้ว่า จะต้องเป็นคุณ
It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
Met a lot of people but nobody feels like you
ฉันได้พบเจอผู้คนมามากมาย แต่ไม่มีใครที่จะรู้สึกได้แบบคุณ

หนึ่ง แปลเพลง It’s You

So please don’t break my heart
เช่นนั้นแล้ว ได้โปรด อย่าทำร้ายหัวใจฉัน
Don’t tear me apart
อย่าทำให้ฉันเจ็บปวดเลย
I know how it starts, trust me I’ve been broken before
ฉันรู้ในจุดเริ่มต้นนั้น เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อน
Don’t break me again
อย่าได้ทำร้ายฉันอีกครั้งเลยนะ
I am delicate
ฉันมันคนอ่อนไหว
Please don’t break my heart
ได้โปรด อย่าทำร้ายหัวใจของฉันเลยนะ
Trust me I’ve been broken before
เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อน

I know I’m not the best at choosing lovers
ฉันรู้ว่า ฉันไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในการเลือกที่จะรัก
We both know my past speaks for itself
เราทั้งคู่ต่างรู้ในอดีตของฉันที่บอกเล่าเรื่องราวได้ด้วยตัวของมันเอง
If you don’t think that we’re right for each other
หากคุณไม่คิดว่า เรานั้นเป็นคนที่ใช่ของกันและกัน
Please don’t let history repeat itself
ได้โปรด อย่าปล่อยให้อดีตเกิดซ้ำรอยอีกเลย
‘Cause I want you, yeah, I want you, yeah
เพราะฉันนั้นต้องการคุณ ฉันต้องการคุณ
There’s nothing else I want
ไม่มีสิ่งใดที่ฉันนั้นต้องการอีกแล้ว
‘Cause I want you, yeah, I want you, yeah
ฉันต้องการคุณ ฉันต้องการคุณ
And you’re the only thing I want
และคุณ คือ เพียงคนเดียวที่ฉันนั้นต้องการ

It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
If I’m ever gonna fall in love I know it’s gonna be you
หากว่า ฉันนั้นจะตกหลุมรักอีกครั้ง ฉันรู้ว่าจะเป็นคุณ
It’s you, it’s always you
คือคุณ และจะเป็นคุณไปตลอด
Met a lot of people but nobody feels like you
ฉันได้พบเจอผู้คนมามากมาย แต่ไม่มีใครที่จะรู้สึกได้แบบคุณ
So please don’t break my heart
ได้โปรดเถอะ อย่าทำร้ายหัวใจของฉันเลยนะ
Don’t tear me apart
อย่าทำให้ฉันเจ็บปวดเลย
I know how it starts, trust me, I’ve been broken before
ฉันนั้นรู้ในจุดเริ่มต้นนั้น เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อน
Don’t break me again, I am delicate
อย่าทำร้ายฉันอีกครั้งเลยนะ ฉันนั้นมันคนอ่อนไหว
Please don’t break my heart
ได้โปรด อย่าทำร้ายหัวใจของฉันเลยนะ
Trust me, I’ve been broken before
เชื่อใจฉันเถอะ ฉันนั้นเคยถูกทำร้ายมาก่อนหน้านี้

‘Cause I want you, baby, I want you
เพราะฉันนั้นต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณ
Baby, I want you, Baby, I want you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณนะ
Baby, I want you, Baby, I want you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณนะ
Baby, I want you, you, you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ คุณ คุณนะ
‘Cause I want you, baby, I want you
เพราะฉันนั้นต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณ
Baby, I want you, Baby, I want you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณนะ
Baby, I want you, Baby, I want you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ ที่รัก ฉันต้องการคุณนะ
Baby, I want you, you, you
ที่รัก ฉันต้องการคุณ คุณ คุณนะ

ก็จบไปแล้วนะคะ สำหรับ แปลเพลง It’s You – Ali Gatie ที่เรานำมาฝากทุกคน แล้วพบกันใหม่ในเพลงหน้านะคะ

introlyric แปลเพลง ทุกภาษา แปลเพลงสากล เพลงไทย เพลงใหม่ พร้อมความหมายดี ๆ